کودی که به شفابخشی بیماران معروف شد!

 امروزه با توجه به این که خاک غنی در کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است قصد داریم تا در این مقاله از سایت آراد برندینگ در این مورد صحبت کنیم.

با توجه به اخبار شفای یک بیمار با کود ارگانیک و حواشی که اخیرا تیتر اول خبرها شده فروش کود سبز بسیار پرسود شده و خیلی از افراد قصد ورود به بازار خرید و فروش این محصول را دارند.

برخی از کشاورزان معتقدند که ترکیب کود سبز جو برا رشد دوبرابری گیاهان بسیار خوب بوده و از این ترکیب استفاده میکنند تا زودتر محصول را برداشت کنند.