کودی که با تغییر دما تغییر رنگ می دهد!

کود گیاهی درواقع از پسماندها چیزای دیگر به دست می آید و هیچ ضرری برای محیط زیست ندارد برای اطلاعات بیشتر درمورد انواع این کودها به مقالات دیگر ما در سایت آراد برندینگ مراجعه کنید.

یکی از دلایل استفاده از کود سبز ماش در زمین های زراعی ماش و غیره به دلیل جذب و ذخیره مواد غذایی در خود و جلوگیری از شسته شدن آنها در خاک می باشد.

یکی از انواع کود وجود دارد که با تغییر دما رنگ آن از سبز تغییر میکند و به کود سبز طلایی در می آید و این ویژگی آن را منحصر به فرد کرده است.